تعداد دوره ها: 8

تعداد شماره ها: 30

تعداد مقالات منتشر شده: 182

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 287 روز

ضریب تاثیر سال 1397:    0.396

 

سخن سردبیر

باتوجه ­به حرکت کشور به ­سمت اقتصاد دانش ­بنیان، اقبال به ایجاد و توسعه شرکت­های دانش ­بنیان و گسترش نوآوری و فناوری در بنگاه­های کشور افزایش یافته است. مدیران این شرکت­ها غالباً با مسائلی نظیر تامین مالی پروژه ­ها، مدیریت پروژه ­های نوآورانه، شیوه ­های پایش و بکارگیری دانش جدید، انتخاب فناوری مناسب و ... مواجه هستند و درمقابل، سیاست­گذاران تلاش دارند تا با­ اتخاذ تدابیر مناسب راه را برای شرکت­ ها هموار سازند.

دولت­ها برای تسهیل تامین مالی شرکت­های دانش ­بنیان از ابزارهای متنوعی استفاده می­کنند که آشنایی با آنها برای مدیران شرکت­ها ضروری است و انتخاب ابزار مناسب می ­تواند این شرکت­ها را قادر به انجام پروژه­ هایی با ابعاد اقتصادی بزرگ­تر نماید. ابزار ضمانت اعتبار در سال­های اخیر مورد­توجه سیاست­گذاران این حوزه قرار گرفته ولیکن هنوز ساماندهی مناسبی پیدا نکرده است. در مقاله اول این روش عارضه ­یابی شده و راه­ حل هایی برای بهبود اجرای آن پیشنهاد می­گردد.

یکی­ دیگر از روش­های توسعه اقتصاد دانش ­بنیان ترغیب شرکت­های دانش ­بنیان به استفاده از رویکرد نوآوری باز است. لیکن مدیریت انجام پروژه با رویکرد نوآوری باز دارای پیچیدگی­ های مدیریتی و اجرایی است و کنترل این پیچیدگی­ ها مستلزم ایجاد فرآیندها و قابلیت­های جدید است. در مقاله دوم الگویی برای مدیریت این نوع پروژه ­ها تدوین شده است.

توسعه خوشه­ های صنعتی از دیگر ابزارهایی است که به­ منظور رشد اقتصاد دانش ­بنیان منطقه­ ای مورد ­توجه سیاست­گذاران کشور قرار دارد. اهمیت همجواری مکانی به­ عنوان عامل موثر بر تسهیل انتقال و خلق دانش مورداجماع است، اما سازوکارهایی که دانش از طریق آنها در بین بنگاه­های یک خوشه جریان می­یابد کمتر مورد­توجه بوده است. مقاله سوم از طریق مطالعه یک خوشه صنعتی به بررسی این سازوکارها پرداخته است. یافته ­های این مقاله نشان می ­دهد شبکه­ های غیررسمی همکاری میان بنگاه­ها مهم­ترین بستر برای سرریز دانش است و صرف حضور بنگاه در خوشه صنعتی مزیت استفاده از دانش انباشت شده را برای آن به ­همراه نمی­ آورد بلکه حضور فعال بنگاه در درون شبکه­ های محلی دانش برای بهره­ گیری از دانش موجود ضروری است.

خلق محصولات جدید و توانایی تغییر فرآیندهای موجود مستلزم ارتقاء فناوری و یا انتخاب فناوری جدید توسط بنگاه­ها است اما انتخاب فناوری مناسب همیشه یک تصمیم­ گیری دشوار بوده است. مقاله چهارم به ارائه مدلی برای ارزیابی مناسب­ بودن فناوری و انتخاب آن در بنگاه­ها می پردازد.

بنگاه­های نوپا و فناور از عناصر بااهمیت اقتصاد دانش ­بنیان هستند که حضور آنها در پارک­های علم و فناوری رو­به ­افزایش است. باتوجه­ به محدودیت امکانات در پارک­های علم و فناوری، مسئله کلیدی در آنها وجود چارچوبی برای ارزیابی شرکت­ها به­ منظور پذیرش یا تمدید استقرار آنهاست. مقاله پنجم به این موضوع مهم که تاکنون کمتر در ایران به آن توجه شده است، می ­پردازد.

پدیده دیگر اقتصاد دانش ­بنیان تمایل همکاری بیشتر صنایع با دانشگاه­ها است. دانشگاه­ها با تعداد زیادی از پروژه ­های تحقیق و توسعه پیشنهاد شده از سوی صنایع مواجه هستند. ازاین­رو ارزیابی و رتبه­ بندی پروژه ­های تحقیق و توسعه برای دانشگاه­ها به ­صورت یک ضرورت خود را نشان می ­دهد. آخرین مقاله این شماره یک روش نظام ­مند جهت ارزیابی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی توسط دانشگاه­ها را معرفی می­ کند.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-221 

مقاله پژوهشی

1. نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی

صفحه 11-44

10.22104/jtdm.2021.4434.2618

سید حبیب اله طباطبائیان؛ سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ فرهاد تقی‌زاده حصاری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


4. طراحی مدل انتخاب فناوری مناسب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2021.4240.2538

عباس جعفری؛ سیدهادی میرقادری؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ فاطمه صادق‌زاده


ابر واژگان