تعداد دوره ها: 8

تعداد شماره ها: 29

تعداد مقالات منتشر شده: 176

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 286 روز

ضریب تاثیر سال 1396:    0.208

 

فراخوان مقاله برای ویژه نامه 

فرارسی فناورانه در صنایع ایران مبتنی بر رویکردهای مختلف

سخن سردبیر

در دستیابی به تحول اقتصادی از طریق توسعه فناوری در کشور چند نکته حائز اهمیت وجود دارد:

اولین نکته، ضرورت استقرار نظام مدیریت فناوری در شرکت­ های بزرگ است. خوشبختانه طی سال­ های اخیر اغلب بنگاه ­های بزرگ با حوزه مدیریت فناوری و مباحث آن تاحدودی آشنا شده اند ولیکن به واسطه وابستگی به مسیر گذشته، استقرار نظام مدیریت فناوری در این بنگاه­ ها به­ سادگی صورت نمی­ پذیرد و لازم است تا پژوهشگران از طریق مطالعات موردی در زمینه بنگاه ­های بزرگ کشور، به شناسایی چالش­ ها و ارائه راه ­حل­ها برای تسهیل مدیریت استراتژیک فناورانه در این بنگاه­ ها بپردازند.  در­همین­ راستا اولین مقاله تابستان فصلنامه مدیریت توسعه فناوری به واکاوی و ارائه تجربیات یک هلدینگ بزرگ در تدوین استراتژی فناوری پرداخته و گونه ­بندی جدیدی از استراتژی فناوری در زمینه شرکت های ایرانی شامل استراتژی­ های بهبودآفرین، رقابت ­آفرین، بازآفرین و تحول ­آفرین را پیشنهاد داده است.

 انتقال و اکتساب فناوری بین ­المللی یکی از استراتژی­ های رایج بنگاه­ ها است. در کشور ما روش رایج در اکتساب فناوری اخذ لیسانس و مهندسی معکوس است. اما برای تسریع توسعه صنعتی، روش سرمایه ­گذاری مشترک اهمیت ویژه ­ای دارد و لازم است کشورها در تنظیم قوانین و مقررات، از طریق یکپارچه­ سازی قوانین مرتبط، به تسهیل و تشویق انتقال فناوری­های پیشرفته از مسیر سرمایه­ گذاری مشترک توجه ویژه داشته باشند.  مقاله دوم این شماره به همین موضوع پرداخته است.

 توسعه ارتباطات، شبکه­ سازی و شکل­ دهی بوم­ سازگان فناوری  و همچنین استفاده از نوآوری باز در توسعه محصول یا خلق فناوری نیز از ابزارهایی هستند که امروزه بسیار موردتوجه قرار گرفته ­اند. در مقالات سوم و چهارم تلاش شده تا  ضمن شناسایی عوامل موفقیت، راه ­حل هایی در بکارگیری این ابزارها ارائه شود.

 نباید فراموش کرد که توسعه اقتصاد دانش ­بنیان در گرو گسترش و رشد شرکت­ های دانش ­بنیان در کشور است. لذا باید توجه ویژه به رفع مشکلات توسعه این شرکت­ها داشت. در این شماره دو مقوله مهم در توسعه این شرکت­ها مورد­بحث قرار گرفته است. پارک­ های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده ­ها مکان­ های پرورش و رشد این شرکت ­ها هستند و سیاست­ ها و خط­ مشی این مراکز می­ تواند تاثیر بسزایی در تاب ­آوری شرکت های نوپای دانش ­بنیان داشته باشد؛ همچنین بحث مدیریت مالکیت فکری در رشد این شرکت ­ها بسیار حائز اهمیت است که در مقالات پنجم و ششم شماره تابستان به آن­ها پرداخته شده است.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399 

ابر واژگان