نویسنده = علی بنیادی نائینی
تعداد مقالات: 2
1. سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-138

شهرام شکوری؛ علی بنیادی نائینی


2. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-110

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی