نویسنده = رضا نقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-194

رضا نقی زاده؛ مهدی هاجری؛ زهرا رحمان خسمخی