نویسنده = کمال سخدری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار نوآوری پنهان در سازمان های منتخب

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-50

کمال سخدری؛ عرفان جلالی؛ نادر سید امیری