کلیدواژه‌ها = مدل‌های کسب‌وکار
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 97-126

مریم خدایاری؛ هادی نیلفروشان؛ نسترن حاجی حیدری