موضوعات = مدیریت تحقیق و توسعه
تعداد مقالات: 8
2. تعیین و اولویت ‏بندی شاخص‏های مؤثر بر برونسپاری پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مورد مطالعه: سازمان صنایع هوایی )

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 139-168

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


3. اثر همکاری مبتنی بر هدف و ساختار بر نوآوری محصول

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-108

جواد سلطان زاده؛ اسماعیل قادری فر؛ محمدصادق خیاطیان؛ حجت رضایی صوفی


6. بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-46

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد


8. تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-28

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا