موضوعات = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 8
5. واکاوی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار نوآوری پنهان در سازمان های منتخب

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-50

کمال سخدری؛ عرفان جلالی؛ نادر سید امیری


6. نگاشت دانشی روش رگ‏ گشایی شریان‏ های کرونری با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-106

سمیرا کرانی؛ محمد مهدی سپهری؛ توکتم خطیبی


8. تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-28

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا