فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (JTDM) - مقالات آماده انتشار