دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-160 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری در صنعت خودرو

صفحه 9-28

سید حبیب الله طباطبائیان؛ جلیل غریبی