دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-151 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

صفحه 3-28

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا


5. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها

صفحه 97-122

امیر محترمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شعبان الهی


6. پیش‌‌بینی ضریب نفوذ اینترنت در ایران با ارائه الگوی فازی-نفوذ

صفحه 123-151

وحید ضرابی؛ ایمان محمدیان خراسانی؛ معصومه مداح