دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-186 
5. قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

صفحه 133-158

10.22104/jtdm.2017.2064.1718

مصطفی صفدری رنجبر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سیامک طهماسبی؛ غلامرضا توکلی