دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-194 
6. انتخاب روش مناسب برای پیش ‏بینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 140

صفحه 163-194

جلیل حیدری دهویی؛ نوید محمدی؛ امیرسالار ونکی؛ سینا غفاری