نویسنده = پاکدل فرد، محمدرضا
چالش‌های توسعۀ فناوری در حفاظت از میراث معماری ایرانی

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2022.4356.2588

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی