نویسنده = ���������� �������������� ����������
ارائه چارچوب ارزیابی واحد‌های فناور مستقر در پارک‌‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از روش اقدام پژوهی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 151-184

10.22104/jtdm.2021.4580.2680

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان؛ محسن مرادیان؛ محمدصادق صارمی؛ مصطفی محسنی کیاسری