نویسنده = ���������� ������������
پیش‌‌بینی ضریب نفوذ اینترنت در ایران با ارائه الگوی فازی-نفوذ

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 123-151

10.22104/jtdm.2014.58

وحید ضرابی؛ ایمان محمدیان خراسانی؛ معصومه مداح