نویسنده = محمد فتحیان
تعداد مقالات: 2
1. علم‌سنجی و فراترکیب وضعیت موجود پژوهش‌های حوزه شبکه‌های همکاری بین‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22104/jtdm.2021.4350.2586

الهام احقاقی؛ محمد فتحیان