نویسنده = خیاطیان، محمدصادق
ارائه چارچوب ارزیابی واحد‌های فناور مستقر در پارک‌‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از روش اقدام پژوهی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 151-184

10.22104/jtdm.2021.4580.2680

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان؛ محسن مرادیان؛ محمدصادق صارمی؛ مصطفی محسنی کیاسری


اثر همکاری مبتنی بر هدف و ساختار بر نوآوری محصول

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 83-108

10.22104/jtdm.2018.2335.1795

جواد سلطان زاده؛ اسماعیل قادری فر؛ محمدصادق خیاطیان؛ حجت رضایی صوفی