کلیدواژه‌ها = شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری
شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری در صنعت خودرو

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 9-28

10.22104/jtdm.2014.134

سید حبیب الله طباطبائیان؛ جلیل غریبی