موضوعات = نظام‌های ارزیابی نوآوری و فناوری
تعداد مقالات: 23
2. چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-87

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


3. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کلان علم و فناوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 129-155

ایمان رئیسی وانانی؛ نعیما میرزامومن


4. شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-100

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده دفر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


5. تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-45

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد


6. تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-72

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


7. عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-132

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ما ه آورپور


10. تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-106

محمدرضا تقوا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد


11. ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-68

علی امینی؛ علی بنیادی نایینی؛ مهدی محمدی؛ مهناز احدزاده نمین


12. تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-132

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور


14. تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-110

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


15. دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-26

آزیتا کرمی پور؛ مهدی خالقی؛ محمدرضا آراستی؛ نیما گروسی مختارزاده


16. توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-134

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی


18. آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 137-161

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی


21. بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-46

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد


22. برآورد سطح نوآوری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 49-72

سید حبیب ا... میرغفوری؛ زهرا صادقیان؛ زهرا صادقی آرانی


23. شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 111-134

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری