نویسنده = مرتضی سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 41-66

10.22104/jtdm.2021.4781.2761

داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ افسانه اوضاعی