نویسنده = ������������ �������� ������
ارزیابی توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه بنگاه‌های صنعت پلاستیک ایران: موانع رسیدن به پیشروها (فرارسی)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 225-266

10.22104/jtdm.2021.4583.2682

سمیه فقیه میرزایی؛ محمدرضا رضوی؛ فرهاد غفاری؛ محمد علی شفیعا