نویسنده = ���������������� ��������
الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 195-248

10.22104/jtdm.2019.3508.2214

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده