نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی سطح بلوغ فناوری و برآورد هزینه‌های مرتبط با آن در زیردریایی کلاس سبک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-61

10.22104/jtdm.2020.3699.2283

ام البنین یوسفی؛ مهدی قاسمیان؛ ندا حاج حیدری