نویسنده = ������������ ��������
رتبه‌بندی روش‌های مناسب ارزش‌گذاری فناوری‌های زیستی: حوزه تخمیر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2021.4065.2445

قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی