نویسنده = ������������������ ���������������������������
نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-91

10.22104/jtdm.2020.4035.2431

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدیه‌السادات میرترابی؛ مسعود بیژنی