نویسنده = جعفرنژاد چقوشی، احمد
تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-48

10.22104/jtdm.2018.2964.1999

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری


پیش‌بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی‌های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 97-126

10.22104/jtdm.2017.495

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ احسان مجتبوی دلویی؛ نیما مختارزاده گروسی