نویسنده = ���������������� ��������
آینده‎نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه‎ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 163-185

10.22104/jtdm.2015.185

مینا رضائیان؛ حبیب زارع احمد آبادی؛ حمید منتظری