نویسنده = ������������ ������������ ����������
پیش‌بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی‌های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 97-126

10.22104/jtdm.2017.495

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ احسان مجتبوی دلویی؛ نیما مختارزاده گروسی