نویسنده = ���������� �������� ����������������
ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 137-159

10.22104/jtdm.2018.2802.1946

حسین نیک بین؛ علی بدیع زاده؛ علی داوری؛ غلامحسین حسینی نیا