طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار/دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجو/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش‌بنیان است.
در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری دانش فنی، یک مدل ارزش گذاری برای فن بازارها به عنوان یکی از ارکان بازار فناوری و محلی ارائه گردد تا معاملات فناوری میان دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری، انجام گیرد. این مدل مبتنی بر یک رویکرد ترکیبی و بر مبنای تجربیات و ابتکار افراد باسابقه در این حوزه ارائه و بر اساس منطق تئوری برخاسته از داده ها بسط داده شده است.
بر این اساس، در مدل ارائه شده، ارزش‌گذاری دانش فنی در فن بازارها بر مبنای دو دسته عوامل قبل از ورود و بعد از ورود به بازار انجام شده و ارزش گذاری نهایی بصورت ترکیبی وزنی از ارزش گذاری قبل از ورود به بازار و بعد از ورود به بازار ارائه شده است. برای تایید مدل، یک مورد ارائه شده در فن بازار (کربنات باریم) مورد ارزش‌گذاری قرار گرفته و نتایج به دست آمده توسط خبرگان تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for know-how valuation For Techmarts

نویسندگان [English]

  • Seid Sepehr Ghazinoory 1
  • Ali Rajabzadeh 2
  • parisa mavaddat 3
1
2
3
چکیده [English]

In recent years, knowledge importance leads to knowledge-based economy. Knowledge-Based economy is a type of economy that production and knowledge have an important role in wealth and value added creation. In this
Structure, commercialization of innovative projects and ideas is important and in commercialization process, the accurate and close to reality valuation has a fundamental role.
In this paper, based on literature review, we propose a valuation model for Techmarts, as an important part of technology and know-how markets. In Techmarts, technology, know-how and innovative ideas are presented and transferred between supply and demand parties.
According to the proposed model, the valuation of know-how is based on two group of factors those are before and after market entry factors and final valuation is based on weighted combination of these two factors. To validate proposed model, we evaluated a case of know-how (Barium Carbonate) and the results were confirmed by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Know-how
  • Techmart