نویسنده = یاسر مقسم
تعداد مقالات: 1
1. توسعه کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-194

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ احمد مهرابیان