تماس با ما

آدرس: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، کدپستی: 3353136846  

صندوق پستی: 33535111

لطفا سوالات مورد نظر را از طریق ایمیل به آدرس فصلنامه  jtdm@irost.ir   ارسال فرمایید تا به نوبت پاسخ داده شود.

مراتب و تغییرات مرحله ای مقاله را از طریق نوار وضعیت دنبال بفرمائید لازم به ذکر است پیام داوری هر سه داورباید تکمیل شود در غیر اینصورت به صورت جداگانه برای نویسنده ارسال نخواهد شد.

 


CAPTCHA Image