نویسنده = مریم محمد روضه سرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-110

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا