نویسنده = ناصر باقری مقدم
تعداد مقالات: 3
1. چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-87

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


2. تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-106

محمدرضا تقوا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد