کلیدواژه‌ها = تکنیک دیماتل فازی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-36

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد