کلیدواژه‌ها = مدیریت فناوری و نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-68

10.22104/jtdm.2017.2120.1737

علی امینی؛ علی بنیادی نایینی؛ مهدی محمدی؛ مهناز احدزاده نمین