کلیدواژه‌ها = فعالیت‌های دانش‌بنیان
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-194

10.22104/jtdm.2019.3432.2190

رضا نقی زاده؛ مهدی هاجری؛ زهرا رحمان خسمخی