موضوعات = آینده پژوهی فناوری
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری‌های یک سامانه پیشرفته

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-118

امیرحسین اخروی؛ علیرضا شکیبامنش


2. تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-136

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ رضوانه میرفلاح دموچالی


4. سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-138

شهرام شکوری؛ علی بنیادی نائینی


6. آینده‎نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه‎ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 163-185

مینا رضائیان؛ حبیب زارع احمد آبادی؛ حمید منتظری


8. شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 111-134

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری