نویسنده = باقری، ابوالفضل
نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-96

10.22104/jtdm.2017.490

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور


شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-134

10.22104/jtdm.2013.35

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری