نویسنده = محمد ابویی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق ( حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-127

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه