نویسنده = علیرضا معینی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-110

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی