نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-27

سید محمد حسین غفوری؛ مهدی الیاسی؛ مقصود امیری؛ میرعلی سیدنقوی


2. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-42

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


3. بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-38

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده