نویسنده = ابوالفضل باقری
تعداد مقالات: 2
1. نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-96

10.22104/jtdm.2017.490

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور


2. شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 111-134

10.22104/jtdm.2013.35

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری