کلیدواژه‌ها = ظرفیت جذب بالقوه
تعداد مقالات: 1
1. نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-96

10.22104/jtdm.2017.490

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور