کلیدواژه‌ها = قابلیت های پویا
تعداد مقالات: 3
1. تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق ( حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-127

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه


2. چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-87

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


3. بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-184

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی