کلیدواژه‌ها = بازاریابی الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه‌ در‌ رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های‌ نوپدید استان‌ لرستان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 127-150

اکبر خدابخشی؛ محمد جعفری؛ علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی