نویسنده = طباطبائیان، سید حبیب الله
تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-106

10.22104/jtdm.2017.1960.1681

محمدرضا تقوا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد


شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری در صنعت خودرو

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 9-28

10.22104/jtdm.2014.134

سید حبیب الله طباطبائیان؛ جلیل غریبی


تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا