نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-80

10.22104/jtdm.2016.397

سید سپهر قاضی نوری؛ علی رجب زاده قطرمی؛ پریسا مودت


2. مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی