کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 73-91

10.22104/jtdm.2023.5002.2826

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-66

10.22104/jtdm.2021.4781.2761

داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ افسانه اوضاعی