سال آغاز انتشار: 1392

تعداد دوره ها: 9

تعداد شماره ها: 34

تعداد مقالات منتشر شده: 206

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 296 روز

متوسط زمان اولین اقدام:  1 روز

ضریب تاثیر سال 1398:    0.438

سخن سردبیر:

اکو سیستم نوآوری در کشور هم ­اکنون در شرایط بسیار استثنایی به ­سر می برد؛ از طرفی تغییرات سریع فناوری در سطح جهانی فاصله ایران را با دیگر کشورها روز به­ روز بیشتر می کند و از سوی دیگر  محیط پیرامونی که دائما درحال تغییر و پویایی است، بر ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و بین ­المللی جامعه به شدت تاثیر می گذارد.  حاصل این امر وضعیت نااطمینانی است که از سوی ناظران پدیده ای حاد و مزمن  توصیف شده و تاثیرات منفی آن بر رفتار بنگاه ­ها غیر­قابل ­چشم ­پوشی است.

شماره 3 فصل پاییز جلد نهم فصلنامه مدیریت توسعه فناوری به بررسی ابعاد مختلف و تاثیرات گوناگون این وضعیت بر فرایند نوآوری در ایران و تحلیل ابعادی از سیاست ­های بنگاه ­ها برای مقابله با این شرایط پرداخته است: 

مقاله اول این شماره این مساله را مطرح می­ کند که بافتار اصلی تولید در ایران هنوز در دام  صنعت نفت و معدن که جزو صنایع اولیه است (صنایعی که عمدتاً بر منابع طبیعی استوارند) از یک‌سو، و تعداد کمِ محصولات غیر­مرتبط از سوی دیگر، گرفتار بوده و  نتوانسته است که در مسیر توسعه‌ی خود به ­سمت محصولات متنوع‌تری گام بردارد. در این شرایط مدیریت بنگاه ها  در شرایط بسیار حادی برای بقا و رقابت قرار دارند در این باره نویسندگان مقاله دوم این مسئله را از منظر تدوین راهبرد نگریسته و با بحث در مورد تدوین راهبردهای استوار، به مورد مطالعاتی حوزه خدمات بانکی می پردازند.

مقاله سوم، تخفیف چالش  عدم قطعیت را در حوزه نوآوری­ های باز مطالعه کرده و ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی تیم کارآفرین را بررسی می­کند. یافته­ های این مقاله نشان می­دهد که ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی تیم کارآفرینی بر نوآوری باز تأثیری معنادار و مثبت دارد.

مقاله چهارم به تاثیر ساختارهای قانونی در محیط پیرامونی پرداخته است. مطالعه موردی این پژوهش خط­ مشی­ گذاری حقوق مالکیت فکری است. مقاله پنجم موضوع نا­اطمینانی را بسیار فراتر نگریسته و از طریق بررسی حوزه فناوری ­های خورشیدی  به این نتیجه می­رسد که برخلاف مسیر تک خطی نوآوری در کشورهای پیشرو، کشورهای همپا مسیرهای دیگری را از طریق افزایش ظرفیت جذب خود طی نموده ­اند.

مقاله ششم ،  با استفاده ار موضوع فناوری حفاظت در معماری و فاصله ­ای که از این نظر بین ایران و کشورهای دارنده این فناوری وجود دارد ، مسألۀ عدم بهره‌گیری موفق از فناوری نوین را مطرح می­کند.

به این ترتیب در حالی­که اتکای ایران به صنایع منبع ­محور، همچنان نا­اطمینانی را در محیط پیرامونی افزایش می­دهد، موضوع مطالعه مقالات این شماره بررسی عواملی مانند ویژگی­های شخصیتی ، انتخاب راهبرد، تقویت خط­مشی ­گذاری در حقوق مالکیت فکری، افزایش ظرفیت ­های جذب و انگیزه مدیران به ­عنوان عوامل تاثیر­گذار در سیاست ­های بنگاه ­ها در این شرایط می ­باشد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

1. مسیر توسعه‌ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط

صفحه 11-36

10.22104/jtdm.2022.5163.2867

نوا سیمایی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی ملکی؛ علی شایان


4. چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


6. چالش‌های توسعۀ فناوری در حفاظت از میراث معماری ایرانی

صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2022.4356.2588

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی


ابر واژگان