اطلاعات آماری نشریه

 

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، فصلنامه‌ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و روز در زمینه «مدیریت فناوری و نوآوری، که در سطح خرد انجام شده» می‌پردازد.

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) و همچنین از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب همانندجو بررسی می‌شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود

فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری دربرگیرنده مقالات پژوهشی و مروری به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد. (اطلاعات بیشتر)

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، اسفند 1402 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان