اطلاعات آماری نشریه

 

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، فصلنامه‌ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و روز در زمینه «مدیریت فناوری و نوآوری، که در سطح خرد انجام شده» می‌پردازد.

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) و همچنین از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب همانندجو بررسی می‌شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود

فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری دربرگیرنده مقالات پژوهشی و مروری به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد. (اطلاعات بیشتر)

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 4، اسفند 1401 

ارائه راهبردهایی برای توسعه نظام اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان

10.22104/jtdm.2023.5849.3069

سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ روح الله ابوجعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان